Rubiks kube algoritmer – en ekstrem utfordring for alle aldre

Det finnes en Rubiks kube i praktisk talt alle norske hjem, men det er ikke mange som har klart å løse dette utfordrende tredimensjonale puslespillet. Kubens konstruksjon gjør at det er ekstremt vanskelig å løse kuben uten å ha en god strategi, i og med at en bevegelse alltid vil påvirke flater på flere sider av kuben. Derfor finnes det også en mengde Rubiks kube-algoritmer, som setter det å løse kuben i system.

Slik fungerer en algoritme

Begrepet algoritme kan høres komplisert ut, ikke minst fordi det benyttes i forbindelse med artifisiell intelligens. Derfor er det mange som forbinder algoritme med maskinlæring og systemer som løser kompliserte oppgaver på helt egen hånd. Da er det viktig å huske på at definisjonen innen matematikk og tilsvarende er «en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av fremgangsmåten for løsning av en beregningsoppgave eller annen oppgave».

I forbindelse med Rubiks kube betyr det at Rubiks kube-algoritmer helt enkelt er et sett med regler, eller en «oppskrift», som viser hvordan du skal utføre en ønsket endring på kuben. Alle Rubiks kuber begynner på et unikt sted, hvis de er blandet godt før du begynner, så algoritmene beskriver altså ikke et sett med trekk fra start til slutt. Algoritmene legger til rette for å kunne flytte flater til ønskede steder, uten å ødelegge endringer som du har gjort tidligere. Samtidig finnes det også noen grunnleggende strategier for løsninger – som bygger på hvilke flater du bør flytte til riktig sted først.

Rotasjoner og beskrivelser av trekk

Kompliserte spill, systemer og puslespill stiller høye krav til hvordan trekkene faktisk beskrives. Sjakk er et godt eksempel, der bevegelser i to dimensjoner beskrives med koordinater og egne koder for bevegelser. Det samme gjelder for Rubiks kube, der det finnes et eget system der forskjellige bevegelser angis med bokstaver.

Dessuten finnes det selvfølgelig en mengde kompliserte matematiske modeller for å løse Rubiks kube. For eksempel er det optimale antallet trekk beregnet matematisk, noe som stiller høye krav til hvordan de utfordrende tredimensjonale bevegelsene faktisk skal modelleres matematisk.

Dette høres sannsynligvis overveldende ut for mange, og da er det greit å begynne med et løsningsformat som er litt mer grafisk og tilgjengelig. Det finnes mange gode løsningsforslag som kombinerer de formelle notasjonsformatene med grafiske fremstillinger, der bevegelsene er tegnet eller illustrert i en video.

Definitivt en utfordring for alle aldre

Det er egentlig rart at Rubiks kube selges i noen lekebutikker, da få eller ingen barn vil klare å løse Rubiks kube uten hjelp eller veiledning. Samtidig er det selvfølgelig mulig å lære mange av de grunnleggende algoritmene kun basert på videobeskrivelser, noe som gjør det mulig for unge barn å lære seg å løse Rubiks kube på en effektiv måte.

På internasjonalt konkurransenivå er det likevel voksne spillere som dominerer, og det er definitivt ingen som trenger å legge bort Rubiks kube grunnet alder. Kuben utfordrer både problemløsningsevne, logisk sans og fingerferdighet – i tillegg til at du kan lære deg avanserte teknikker for å jobbe med algoritmer.