Enkle rutiner som gjør det lett å passe på boligen din

Det er ikke alltid enkelt å være boligeier, og det er mange ting å huske på i løpet av året. For de aller fleste nordmenn er selvfølgelig boligen det mest kostbare innkjøpet i løpet av livet, og da er det også viktig å passe på den. Det er heldigvis de enkle og grunnleggende tiltakene som er viktigst.

Lag en årsplan med sjekkliste

Oversikt er viktig uansett tema, og det finnes heldigvis flere ferdige årsplaner som lar deg lage en sjekkliste med ting å ordne med boligen. Det kan for eksempel være sjekk av løv i hengrennene, fjerne snø på taket, eller skifte filter i ventilasjon som Ensy. Slike ting tar ikke lang tid, kjøp Ensy filter her, få de levert i posten og skift på noen minutter. Det er å huske på det som kan være utfordrende.

I noen tilfeller kan det være sameie eller borettslag som har ansvar for deler av vedlikeholdsbehovet. Det kan selvfølgelig være behagelig, men husk likevel på at du sannsynligvis har et ansvar når det gjelder å følge opp at vedlikehold faktisk finner sted.

Prioriter etter risiko, sannsynlighet og konsekvenser

Risiko kan beskrives som et resultat av sannsynlighet og konsekvens. Det er for eksempel lav sannsynlighet for å oppleve brann, men konsekvensene er katastrofale. Derfor er det helt avgjørende med boligforsikring. Risikoen for å miste mobilen i bakken er selvfølgelig mye høyere, men konsekvensen er relativt begrenset – noe som kan være et argument mot å forsikre seg mot en slik risiko.

Det er slike prioriteringer som er viktige når det gjelder vedlikehold og rutiner i boligen. Å redusere risikoen for katastrofale skader, som brann, vannskader, råteangrep og lignende, er helt enkelt alltid viktigere enn mer kosmetiske forhold – som normal bruksslitasje i boligen. Kontinuerlig oppussing og rehabilitering vil selvfølgelig også bidra til både en hyggelig hverdag og oppretthold boligverdi, men prioriter kritisk vedlikehold først.