Slik sørger moderne entreprenører for at maskinene alltid er klare til bruk

Artikkelen er sponset.

Et større anleggsområde kan være et imponerende skue, med en mengde forskjellige maskiner og underleverandører som er i sving med en rekke store og små oppgaver. Det er et komplekst maskineri, som må være godt samkjørt for at det ikke skal oppstå forsinkelser, feil eller andre problemer. At maskiner og utstyr alltid er klare til bruk er et viktig aspekt, og noe som moderne entreprenører selvfølgelig har høyt fokus på.

Riktig utstyr på rett sted til rett tid

Det er ikke alltid like enkelt å planlegge maskinbehovet på en anleggsplass, med tanke på en mengde usikre faktorer og variabler. Dessuten er det ikke alltid mulig å kjøpe for eksempel gravemaskiner eller andre større maskiner «på dagen», med til tider betydelige leveringstider.

Reservedeler og tilbehør er heldigvis ofte lagerført i betydelig høyere grad. Det gjelder for eksempel reservedeler og slitedeler fra leverandører som Scanbolt, der det kan være mulig å få varer sendt allerede samme dag som bestillingen legges inn. Noe utstyr vil bestilles først når det oppstår et konkret behov, men entreprenørvirksomheter må også ta høyde for service- og vedlikeholdsbehov før det oppstår.

Service og vedlikehold på anleggsplassen

Du har sikkert lagt merke til varebiler med logoen til de store maskinleverandørene, disse bilene er fra tid til annen parkert på anleggsplasser ved siden av større gravemaskiner og annet tungt utstyr. Det dreier seg da om service og vedlikehold på stedet, noe som er en fornuftig løsning både for kunden og leverandøren. Det er ikke spesielt praktisk å kjøre en gigantisk anleggsmaskin til et verksted, samtidig som selv de aller største utstyrsleverandørene ikke kan forsvare et omfattende verkstedsnettverk.

Oppsummert vil riktig utstyr på rett sted til rett tid, sammen med service og vedlikehold på anleggsplassen, føre til at maskinparken får en opptid som er så høy som mulig. Det er igjen avgjørende for å oppnå en effektiv lønnsom drift.