Slik påvirker vikinghistorien vårt moderne samfunn

Vikinger er uten tvil en viktig del av den norske historien, og vikinger i Norge er noe som også påvirker vårt moderne samfunn den dag i dag. Med navn som Bjørn Jernside er det ikke vanskelig å se for seg stolte krigere og mektige høvdinger, men vikingene har også etterlatt seg spor innen alt fra populærkultur til teknologi.

Grunnleggende om vikingtiden

Vikingtiden er et begrep som i stort benyttes om tidsrommet som strekker seg fra omtrent år 800 til rundt år 1050. Det dreier seg altså om et relativt kort tidsrom, samtidig som det selvfølgelig ikke finnes noen helt klare grenselinjer mellom denne tidsepoken og andre.

Vikingtiden er dessuten en del av det som regnes som tidlig middelalder, men begrepet yngre jernalder kan også benyttes. Hvis du vil lære mer om denne perioden, les mere om Bjørn Jernside og vikinger her – og lær mer om de mange interessante detaljene.

Fra Vikings på Netflix til Bluetooth til alle dingsene dine

Det er hovedsakelige historien til de nordiske landene, de britiske øyene og noen omkringliggende områder som regnes inn under vikingtiden. Imidlertid har kulturen og historien til vikingene spredt selg langt utenfor grensene til disse landene. Det gjelder for eksempel ulike idrettslag med «Vikings» i navnene sine, men i tillegg selvfølgelig også de mange filmene og TV-seriene som har vikinger som hovedtema. Serien Vikings på Netflix er et populært eksempel, men det finnes også mange andre.

Standarden Bluetooth er faktisk også inspirert av vikingtiden, noe som de færreste er klar over. Denne teknologien legger til rette for sammenkobling av en rekke forskjellige enheter, og har hentet navnet sitt fra kongen Harald Blåtann. Denne vikingen er mest kjent for å ha forent områder i Norge og Danmark, noe som også hensikten med Bluetooth-teknologien – å forene en rekke forskjellige enheter med en trådløs teknologi. Det er uten tvil en morsom og interessant kobling til den stolte norske vikinghistorien.