Medisinsk utstyr vi tar for gitt i hverdagen

Fremskritt innenfor medisinsk teknologi, medisiner og medisinsk utstyr er noe av det aller viktigste som har skjedd de siste hundre årene. Utvikling på mange andre områder har selvfølgelig ført til for eksempel mer effektiv produksjon og høyere levestandard målt på flere forskjellige måter, men det er få forbedringer som kan sammenlignes med helsetjenester og utstyr som redder liv hver eneste dag. Mange av disse tar vi for gitt i 2022.

Helt enkelt medisinsk utstyr

Til å begynne med har medisinsk personell tilgang til et utrolig bredt utvalg produkter og utstyr til behandling. Fra enkle skalpeller og sprøyter til stetoskop og spekulum, det er mange produkter som en lege eller sykepleier aldri vil kunne være foruten. Dessuten har kunnskap om helt grunnleggende tiltak når det gjelder desinfisering og rengjøring ført til tryggere operasjoner og behandlinger.

Når det gjelder overvåkning av pasienter har enkle blodtrykksmålere fått selskap av komplekse målesystemer, og teknisk medisinsk utstyr er i dag helt avgjørende for å kunne stille en riktig diagnose.

Medisiner som redder liv hver eneste dag

I mange situasjoner er det svært komplekse medisiner og behandlinger rettet mot sjeldne sykdommer som får oppmerksomhet i media. Det kan for eksempel dreie seg om behandlingsregimer som er ekstremt kostbare, både som følge av høye utviklingskostnader og svært f<å pasienter. Da er det lett å glemme hvordan de ekstremt enkle medisinene redder liv hver eneste dag.

Betydningen til antibiotika er nesten umulig å overvurdere, med tanke på hvor viktige forskjellige typer penicillin og lignende er for behandling av sykdommer som tidligere kunne være livstruende. Tilsvarende tar vi også mange smertestillende medisiner for gitt, det samme gjelder de mange narkosepreparatene som gjør det mulig å gjennomføre komplekse kirurgiske inngrep. Samlet bidrar alle disse verktøyene og medisinene til å gjøre mange millioner menneskers liv både bedre og lengre hver eneste dag, derfor er det kanskje greit å ikke ta dem for gitt?