Effektiv logistikk er avgjørende for profesjonelle entreprenører

Entreprenørmarkedet er preget av tøff konkurranse og svært pressede marginer, noe som også skaper behov for effektiv logistikk og strømlinjeformede forretningsprosesser. Med digitale løsninger og netthandel er det mulig å optimalisere vareflyten i organisasjonen.

Balanse mellom lokalt lager og rask levering

For de aller fleste entreprenører vil det være nødvendig å finne en balanse mellom deler på lager og rask levering av reservedeler fra andre leverandører. Til spesialiserte maskiner som Takeuchi TB035 er det ekstra viktig å ha tilgang til reservedeler som kan leveres i løpet av kort tid, da det kan være krevende å ha alle nødvendige deler på et lokalt lager.

Samtidig er det avgjørende å sørge for at driftskritiske reservedeler og slitedeler kan skiftes ut til riktig tid, slik at det ikke oppstår forsinkelser eller driftsforstyrrelser.

God ressursstyring gir konkurransefortrinn

I forbindelse med større entreprenørprosjekter vil god ressursstyring gi betydelige konkurransefortrinn. Det handler da om både de store linjene og de små detaljene:

·        Riktig styring av anleggsflåten er viktig, ikke minst når det gjelder at større anleggsmaskiner befinner seg på riktig sted til rett tid. Maskinparken utgjør en stor kostnad, og det er ikke alltid enkelt å flytte maskiner fra et anleggsområde til et annet.

·        Korrekt lagerstyring er viktig, både når det gjelder reservedeler og andre materialer. Selvfølgelig er det avgjørende at ulike masser og materialer leveres til riktig tid, men slite- og reservedeler er også viktige.

·        I tillegg handler ressursstyring om å sørge for at mennesker befinner seg der de skal. Det gjelder selvfølgelig både egne ansatte og innleide ressurser. Igjen kan forsinkelser eller avvik føre til store kostnader.

Oppsummert handler store entreprenørprosjekter om god styring. Hvis alle maskiner, materialer og mennesker er på riktig sted, vil alt ligge til rette for at prosjektet vil leveres til avtalt tid. Derfor er effektiv logistikk den avgjørende faktoren når det gjelder entreprenørvirksomhet, og profesjonelle entreprenører bruker betydelige ressurser på dette fagområdet.