Derfor stilles det ekstra høye krav til vekter og måleinstrumenter i helsesektoren

Denne artikkelen inneholder annonsert innhold.

En god vekt kan være praktisk i ha i mange ulike situasjoner i hverdagen, fra å måle opp ingredienser på kjøkkenet til å veie pakker eller kofferter. Imidlertid er det vanskelig å sammenligne disse behovene med de til for eksempel leger eller forskere innenfor farmasøytisk industri – her er kravene på et helt annet nivå.

Krav til høy presisjon og nøyaktighet

På noen områder handler kravene til leger og annet medisinsk personale om de samme ønskene som andre brukere, bare på et høyere nivå. For eksempel vil såkalte presisjonsvekter måle nøyaktig helt ned til både 1 mg og 0,1 mg. Det er en presisjon som få privatpersoner trenger. Ulike vekter og måleinstrumenter leverer vanligvis enten høy kapasitet eller høy nøyaktighet, så det kan selvfølgelig også være behov for vekter med andre egenskaper, for eksempel personvekter med noe lavere presisjon.

Samtidig er kravene like høye når det gjelder at målingen er rettvisende, også når det gjelder for eksempel personvekter. Det er viktig å huske på at faktorer som kroppsvekt kan være avgjørende for både overvåking og medisinering av pasienter.

Måleinstrumenter tilpasset spesifikke behov

I tillegg til «vanlige» vekter med høy nøyaktighet og presisjon, trenger leger også alt fra mikroskoper og høydemålere til mer avanserte vekter. Behovene vil åpenbart være svært avhengige av for eksempel spesialisering og grad av pasientkontakt, og de finnes en mengde utstyr laget for helt spesifikke behov.

For eksempel er mikroskopering fortsatt en relevant teknikk for enkelt diagnoser, og de aller fleste leger kan ha behov for et godt mikroskop. Samtidig finnes det også mange måleinstrumenter og verktøy som er tilpasset forskere og laboratorier, for eksempel mer avanserte tørkevekter, enda mer presise mikroskoper og andre tilbehør tiltenkt behandling og analyse av for eksempel prøver eller ulike legemidler. I en slik sammenheng er presisjon og nøyaktighet selvfølgelig også helt avgjørende, og kravene til reliabilitet og kvalitet er høye.