Derfor nytter det faktisk å kildesortere i hverdagen

I nyhetene hører vi daglig om store og små utfordringer knyttet til miljøet, bruk av endelige naturressurser og klimaendringer. Det er lett å føle at det ikke er så mye du kan gjøre i hverdagen, men da er det viktig å fokusere på de små endringene og tiltakene. Alle monner drar når det gjelder resirkulering og ansvarlig bruk av ressurser.

Resirkulering av verdifulle råstoffer

Å kildesortere og resirkulere handler både om muligheter, evne og vilje – det er viktig at alle faktorene er tilstede. Samtidig er det nødvendig med regler som legger til rette for kildesortering, for eksempel har mange gjenvinningsstasjoner krav om gjennomsiktige avfallssekker. Grunnen er helt enkelt at det ikke skal være en enkel løsning å kaste «alt» i restavfall, men du må faktisk ta deg bryet med å sortere.

Gjennomsiktige avfallssekker høres kanskje ikke ut som en stor sak, men resultatet kan altså bli at for eksempel verdifulle metaller, plast som kan gjenvinnes og mye mer faktisk resirkuleres på en riktig måte. Dessuten kan det bidra til at farlig avfall ikke kommer på avveier i det vanlige restavfallet.

Balansen mellom energibruk og materialverdi

Det skal sies at balansen mellom gjenvinning av materialer og bruk i energiproduksjon kan være hårfin for noen materialer. For eksempel er tilsølt plast vanskelig å gjenvinne på en god måte til nye produkter, og i noen tilfeller brukes derfor slike materialer til produksjon av energi.

Andre råstoffer utgjør et svært enkelt regnestykke, aluminium er et godt eksempel på et materiale som uten tvil bør gjenvinnes i så stor grad som mulig. Det er faktisk slik at en relativt stor andel av alt aluminium som er produsert gjennom historien fortsatt er i bruk, og energibesparelsene ved gjenvinning av aluminium er svært store. Derfor er det også så viktig at vi kildesorterer og leverer til gjenvinning i hverdagen, slik at belastningen på miljøet og naturressursene våre reduseres noe.