Derfor er fukt en av de største utfordringene for norske boligeiere

Norske boligeiere har mye å holde styr på, ikke minst når det gjelder å sørge for at både eksteriør og interiør er i god stand. Å passe på det rent estetiske er en ting, men det er desto viktigere å følge godt med på aspekter som fuktsperresystem og korrekt ventilasjon.

Fukt skaper problemer for både bygg og mennesker

Brann er kanskje den aller største risikoen når det gjelder boligsikring, men fukt og vannskader kommer på en god andreplass. Fukt kan være problematisk på flere måter:

  • Husets ytre skall beskytte konstruksjonen mot fukt og innsig av vann. Det gjelder både tak, vegger og fuktsperresystem for fuktisolering under bakken. Samtidig er det viktig at fasaden kan puste der det er nødvendig.
  • Inne i boligen kan det oppstå fuktproblemer som følge av manglende ventilasjon eller mye fuktighet fra for eksempel tørking av klær, dusjing eller matlaging. Slik fukt kan kondenseres mot kaldere overflater, noe som kan føre til muggsopp.

I stort er det selvfølgelig menneskene som oppholder seg i boligen som er viktigst, men i ytterste konsekvens kan fuktighet også føre til kostbare råteskader, vannskader og andre problemer.

Skjulte utfordringer skaper problemer over tid

Overraskende vannlekkasjer, som en varmtvannsbereder som plutselig begynner å lekke vann, kan fremstå som dramatiske. Samtidig er de enkle å oppdage, og vil vanligvis bli utbedret i løpet av kort tid. Fuktinnsig over tid kan påvirke konstruksjonen i dybden, ikke minst fordi vann og fukt får tid til å trenge dypt inn i materialer. I den forbindelse er for eksempel trevirke under bakken en utfordring.

Såkalt «multimur» er et klassisk eksempel på en relativt risikabel konstruksjon, som over tid kan føre til at det trenger inn fuktighet i for eksempel kjellervegger. Samtidig kan det oppstå fuktproblemer i praktisk talt alle bygg og boliger, så bruk gjerne litt tid på å kartlegge risiko i hjemmet ditt allerede i dag.